Användning
På neonatalavdelningen vårdas nyfödda barn som är för tidigt födda eller som av andra anledningar är sjuka eller behöver extra hjälp i början av livet. Dessa barn behöver mat direkt från födseln, redan innan bröstmjölksproduktionen hunnit komma igång hos den egna mamman. Barn som är födda i fullgången tid kan oftast få modersmjölksersättning, men för de för tidigt födda barnen finns ingen lämplig ersättning varför man istället ger dessa barn donerad bröstmjölk. Även sjuka fullgångna barn kan ibland av olika skäl ha svårt för att tolerera modersmjölksersättningen och behöva donerad bröstmjölk.

 

Flertalet barn som vårdas på neonatalavdelningen får en så kallad ventrikelsond som är en tunn slang som man sätter in via ena näsborren och som går ner till magsäcken. Via denna sond kan man ge barnen mat då de inte själva är tillräckligt mogna eller för trötta för att orka äta själva. När barnen är lite större eller piggare kan de ibland tillmatas med hjälp av en kopp eller en nappflaska.

 

Den donerade bröstmjölken förvaras fryst och tinas upp efterhand som den ska användas. Bröstmjölken analyseras avseende näringsämnen så att de mycket för tidigt födda barnen kan få den bröstmjölk som passar dem bäst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bröstmjölk för livet © 2012

www.brostmjolkforlivet.se