Hur blir jag bröstmjölksdonator?

Om du ammar och har mer bröstmjölk än vad ditt eget barn behöver kan du bli bröstmjölksdonator. Ta kontakt med din lokala bröstmjölksbank för mer information.

 

Vem kan donera bröstmjölk?

För att få donera bröstmjölk skall du vara frisk och du får inte:

  • röka eller snusa
  • använda alkohol
  • använda illegala droger
  • använda några läkemedel. 

                                                                      
Undantag kan göras i vissa fall, exempelvis för behandling med sköldkörtelhormon och insulin. Kontakta din lokala bröstmjölksbank för mer information.

 

 

För att få donera bröstmjölk får du inte:

  • ha mottagit blodtransfusion eller andra blodprodukter de senaste 12 månaderna
  • ha mottagit vävnads- eller organtransplantat de senaste 12 månaderna
  • ha genomgått piercing eller tatuering de senaste 12 månaderna (undantag örhängen)

 

Du bör äta en allsidig kost.

 

Eftersom näringssammansättningen i bröstmjölken ändrar sig allt eftersom barnet växer så är bröstmjölk som är donerad under de 3 första månaderna den som lämpar sig allra bäst för användning till de för tidigt födda barnen på neonatalavdelningarna.


Hur fungerar det praktiskt?

För att få donera bröstmjölk kommer du att få fylla i ett hälsoformulär som ska godkännas av den som är medicinskt anvarig för den lokala bröstmjölksbanken.

Alla bröstmjölksdonatorer screenas med blodprov avseende blodsmitta (exempelvis HIV och hepatit (gulsot)).
På vissa sjukhus görs också en lungröntgen.

Det vanligaste tillvägagångssättet är att man använder en elektrisk bröstpump. Om du blir bröstmjölksdonator får du oftast låna en sådan kostnadsfritt via din lokala bröstmjölksbank. Det bästa är att pumpa efter amningen då ditt barn är mätt och nöjt och du kan lägga barnet ifrån dig.

 

Pumpningsråd, hygienföreskrifter, engångsbehållare och lokala hanteringsanvisningar delas ut av respektive bröstmjölksbank.

 

Ekonomisk ersättning utgår till dig som bröstmjölksdonator. Denna ersättning är skattefri.


Hur hanteras den donerade bröstmjölken?

Den donerade bröstmjölken undersöks med bakterieodling innan den godkänns för användning.


I Sverige pastöriseras (värmebehandlas) i princip all donerad bröstmjölk före användning. Detta görs för att i möjligaste mån avdöda eventuella virus och bakterier.
 
Den donerade bröstmjölken förvaras nedfrusen och tas fram efter behov.
All donerad bröstmjölk genomgår en analys avseende näringsvärden för att man ska kunna ta fram den bäst lämpade bröstmjölken för varje enskilt barn.

 

Vad händer om jag blir sjuk?

Om du blir förkyld utan feber kan du donera bröstmjölk som vanligt.
Bröstmjölksgivning bör avbrytas tillfälligt vid alla andra akuta infektioner samt vid antibiotikabehandling.
Vid övriga sjukdomar eller om du är osäker på hur du ska göra - ta kontakt med din lokala bröstmjölksbank.

 

 

 

 

 

 

Bröstmjölk för livet © 2012

www.brostmjolkforlivet.se